כיסוי לתא גלילה

תאור – מערכת מתוחכמת וחזקה המאפשרת ריצוף מעל תא הגלילה לאורך הבור ,כמו כן ניתן לפרק את הריצוף מעל המגשים של תא הגלילה ולחשוף את תוף הגלילה ואת המערכת כולה לטיפול ותחזוקה ,המערכת נתפרת לכל בור בצורה אינדוידואלית עפי מידות הרוחב והאורך ,חברתינו אינה חוסכת בזויות המחזיקות את המגשים וכל חצי מטר תורכב זוית להחזיק את המשקל הצף של האריחים ,הזויות מחוזקות והמערכת אינה זזה בדריכה כפי שקורה במקומות אחרים .

חומר גלם ליצור 304 / 316 .

המערכת תורכב עי חברתינו.