מכסה ניקוז לריצוף

מכסה המאפשר לנקז מיים לתוך נקודת ניקוז ברצפה כגון מקלחת או נק איסוף מיים

על המכסה ניתן לרצף כדוגמאת הריצוף סביב למראה מושלם,ועדיין לסלק מיים דרך חריצים בדפנות הכיסוי .